سیستم های کنترلی

سیستم کنترلی ماشین تزریق پلاستیک ورباتهای مربوطه

اتاقهای کنترل کارخانجات تصفیه روغن

الف) سیستم کنترل ماشین آلات

پیشرفت و نوآوری سریع علم الکترونیک و سایرعلوم باعث شده تا سیستمهای کنترل ماشین آلات هر روز پیشرفته تر از روزها و سالهای قبل شوند.در این میان هستند ماشین آلاتی که بعد از گذشت سالیان،هنوز قسمتهای مکانیکی سالم و کارآمدی دارند،لذا جهت ارتقاء و UPGRADE کردن آنها وجود سیستم کنترلی بروز و مدرن لازم و ضروری میباشد.

سیستمهای کنترلی مورد استفاده ار برندهای معتبر و خوش نام اروپایی و نسبت به کارآیی ماشین انتخاب می گردند.برندهایی چون SIEMENSE، SCHNEIDERو...

ب) رباتهای مستقر در خطوط تولید

بخاطر سرعت و دقت بالای این نوع رباتها و جهت صرفه جویی در هزینه بکارگیری نیروی انسانی از رباتهای مختلف در قسمتهای متعدد خطوط تولیدی جهت اعمالی چون جابجایی مواد و قطعات و بسته بندی سایر امور استفاده می شوند.

ج) اتاق های کنترل کارخانجات روغن نباتی

با توجه به سابقه و آشنایی کامل کارشناسان این شرکت با پروسه تولید و پالایش روغن خوراکی،شرکت جهان ماشین ایرانیان اقدام به طراحی و اجرای اتاق کنترل کارخانجات نموده است.ثبت و ضبط اطلاعات تولید و خطاهای احتمالی و گزارش گیریهای ماهانه و انواع نمودارهای تولید و اعلام مشکلات و خرابیها،از مزایای اتاق کنترل میباشد.